با توجه به ملاحظات دولت در حفظ یارانه نقدی عموم مردم، لازم است که راهبرد حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی مورد توجه قرار گیرد و در گام اول تعرفه مصارف خارج از الگوی مشترکین پرمصرف را با افزایش ناگهانی روبرو سازد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo