وزارت نیرو برای اعتلای صنایع آب و برق در فضای پسابرجام، برنامه «كیفیت اجرای كار، درجه كارایی فناوری ها و قیمت تمام شده» را ترسیم كرده است و وزیر نیرو، برگزاری مناقصه ها را به عنوان یك راهبرد اساسی برای گزینش شركت های برتر برای حضور در ایران عنوان می كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo