معاون فروش وخدمات مشتركين اين شركت راهكارهاي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي درحوزه برق به ارائه ي عملكرد اين معاونت درزمينه افزايش بهره وري، مديريت بهينه مصرف برق و كاهش تلفات انرژي پرداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo