بهره‌برداري آزمايشي واحد 2 نيروگاه مارون پس از پايان تست‌هاي راه‌اندازي با موفقيت به پايان رسيد. پیش از این نیروگاه مارون دارای یک واحد 75 مگاواتی بود كه بعد از طي مراحل آزمايشي دقيق به زودي دارای دو واحد 75 مگاواتی خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo