در این جلسه پیشنهاد وزارت نیرو برای راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. معاون اول رییس جمهور گفت: ارتقای بهره‌وری انرژی به عنوان عامل اصلی توسعه کشور امری ضروری است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo