نشست تخصصي تشكيل و معرفي دبيرخانه هاي غير متمركز نظام پيشنهادها در راستاي بهبود و توسعه اين نظام با حضور معاون منابع انساني در برق منطقه اي باختر برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo