مدير عامل توزيع برق جنوب استان كرمان عنوان كرد: امروزه مشكلاتي در زمينه برق كشي داخلي ساختمان ها و انجام سيم كشي غير استاندارد و استفاده از تجهيزات نامرغوب داريم كه منجر به هدر رفتن بالاي انرژي در واحدهاي ساختماني و بالا رفتن خطرات برق گرفتگي و آتش سوزي مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo