اولین سامانه مكالمه به جای مراجعه (سمیع) وفق نظر مدیرعامل شركت ، آقای مهندس علاقمندان ، در برق شهرستان برخوار و با محوریت منطقه مركز شروع بكار نمود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo