جلسه زير كميته نرم افزار Arcgeonet با هدف هماهنگي بين شركتهاي توزيع و با حضور مسئول GIS شركت توانير، نماينده شركت مشاور GIS و نمايندگان شركت هاي توزيع نيروي برق مشهد، خراسان جنوبي، يزد، البرز، مركزي، فارس، اصفهان، قزوين و شمال و جنوب كرمان و جمعي از مديران و كارشناسان GIS و IT شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در محل سالن كنفرانس اين شركت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo