رشته کارداني فني- مترو سيستم هاي سيکنالينگ مترو توسط دانشگاه جامع علمي کاربردي در مقطع کارداني راه اندازي شده است که اين رشته زمينه ساز تحول در صنعت قطار شهري در کشور خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo