مدیر دفتر فناوری و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از راه اندازی و آغاز به کار سامانه الکترونیکی استعلام بها در شرکت توزیع برق استان فارس خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo