دفتر حقوقی شرکت برق حرارتی موفق به نصب، راه اندازی، ورود اطلاعات و بهره برداری از سامانه جامع حقوقی وزارت نیرو شد. پس از پیشنهاد راه اندازی این سامانه در وزارت نیرو، تصویب و مقرر شده تا در کل وزارت نیرو عملیاتی و اجرایی گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo