در راستای ترویج نکات مهم پیرامون صنعت توزیع برق برای مراجعان به مدیریت های توزیع برق و همچنین همکاران مجموعه، چندی پیش شبکه داخلی سیمای توزیع برق در شرکت توزیع برق خراسان شمالی راه اندازی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo