به گزارش برق نیوز, بر اساس اين مقاله، سيستم قدرت نياز به تنظيم و تشديد استفاده از فن آوري هاي جديد در دسترس، براي تشخيص و تفكيك تلفات فني و غيرفني دارد، كه اين مهم يكي از بزرگترين چالش هاي پيش روي شركت هاي توزيع است.

به اين ترتيب گام نخست و حياتي در اين زمينه فرهنگ سازي و ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت نيل به اين هدف است.

محققان در اين بررسي با ارائه مزاياي برنامه ريزي براساس طرح فهام، اضافه كرده اند: با توجه به قابليت هاي روزافزون سيستم هاي AMI با ديگر سيستم هاي زيرمجموعه شبكه هوشمند، مي توان تلفات را با توسل به روش هاي مختلف، پايش و مانيتور كرد و به يك ميزان خودهوشياري منطقي در اين زمينه دست يافت.

براساس اين مطالعه صورت گرفته، امروزه صنعت برق به دنبال تفكيك تلفات فني (حاصل از عبور جريان از تجهيزات هادي)و غيرفني (به عنوان مثال تلفات حاصل از اتصالات سست يا نقص فني در لوازم اندازه گيري و نيز برق دزدي) است.

برپايه اين گزارش به طور سنتي، مجموع تلفات انرژي توزيع با استفاده از توازن انرژي برآورد مي شود كه شامل تفاوت حاصل از كل انرژي مصرف شده توسط مشتركان (اندازه گيري شده و صورتحساب شده) از كل انرژي توليد شده و يا تحويل شده به پست ها و فيدرهاي توزيع است.

برپايه اين گزارش اين مقاله توسط مجتبي عباسي و صادق زنده بودي از شركت توزيع برق استان بوشهر، با عنوان” بررسي زيرساخت مورد نياز جهت كاهش تلفات توزيع برپايه زيرساخت پيشرفت اندازه گيري(AMI)” دربيست و يكمين كنفرانس شبكه هاي توزيع ارائه و در مجموع مقالات اين رويداد علمي به شماره 20703 به چاپ رسيده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo