به گزارش برق نیوز، رئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: امسال تعداد مقاله های پذیرش شده برای کنفرانس توزیع برق 11 درصد نسبت به کنفرانس بیستم رشد داشته است.

علی رحیمی با اشاره به این که 5 مقاله برای ارائه شفاهی و پوستر و 5 مقاله نیز فقط برای چاپ از سوی دبیرخانه کنفرانس پذیرش شده است، اظهار داشت: این تعداد مقاله از مجموع 51 عنوان مقاله ارسالی از سوی 112 نفر از همکاران و مشاوران شرکت پذیرش شده است.

وی افزایش میزان مشارکت همکاران در ارائه مقالات را مایه مباهات و نقطه هدف دفتر تحقیقات عنوان و تصریح کرد: تلاش ما برای مشارکت هر چه بیشتر همکاران در این فرصت های علمی به منظور دست به قلم شدن آن ها و افزایش توانمندی همکاران در نگارش گزارش های تخصصی است.

وی با اشاره به این که بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق کشور 7 و 8 اردیبهشت در کرج برگزار خواهد شد،گفت:امیدواریم درحاشیه شرکت در این کنفرانس، فرصتی برای بازدید از پژوهشکده برق پژوهشگاه نیرو نیز فراهم شود.

بررسی تلفات و پروفیل ولتاژ در شبکه فشارضعیف نامتعادل: مطالعه موردي شهر بجنورد،Life Time Estimation of Power Distribution Transformer Considering Environment and Oil Temperature with Asset Management Approach و مقایسه رفتار مقره هاي فشارمتوسط و سایر تجهیزات از دیدگاه قابلیت اطمینان مطالعه موردي شبکه توزیع برق خراسان شمالی – بجنورد، سه عنوان مقاله همکاران این شرکت برای ارائه در کنفرانس یاد شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo