در بازديدي كه به دعوت دانشگاه صنعتي اميركبير از مديران صنعت آب و برق استان كرمان صورت گرفت نصرالهي مديرعامل برق منطقه اي كرمان و مهدوی نيا مديرعامل توزيع برق جنوب استان كرمان به همراه معاون فني و مديران تحقيقات شركت ها ، ضمن حضور در جلسه اساتيد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبيراز آزمايشگاه و پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه مذكور بازديد كردند.

در ابتداي اين جلسه حسينيان رييس دانشكده برق صنعتي اميركبير ضمن اشاره به پروژه هاي انجام شده ميان دانشگاه مذكور و صنعت،يكي از اهداف اصلي دانشگاه اميركبير را تربيت وپرورش فارغ التحصيلان كارآفرين كه مشكلات صنعت را مرتفع نمايد عنوان نمود.

در ادامه دكترعسكريان معاون مالي واداري دانشگاه،دكتراردهالي معاون پژوهشي از دستگاه رله و تست رله كه بصورت تماماً بومي در اين دانشكده ساخته شده و به مرحله صنعتي و توليد انبوه رسيده بود بازديد كردند.

همچنين وي از آزمايشگاه روباتيك و مركز سازگاري الكترومغناطيس بازديد كرد.
در انتها نيز تفاهم نامه دو جانبه اي جهت همكاري و استفاده شركت های برق منطقه ای و توزيع برق جنوب كرمان از دست آوردهاي دانشگاه مذكور و همچنين انجام طرح هاي مطالعاتي ومشاوره اي در زمينه كيفيت توان وسيستم زمين منعقد گرشد.

همچنين مقرر شد براي طراحي و ساخت نمونه پهباد بازديد خطوط مجهز به سيستم موقعيت ياب جغرافيايي در شرايط بحراني پروژه اي مشترك مابين شركت توزيع جنوب كرمان و دانشگاه اميركبير تعريف و اجرا شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo