برخی از کارشناسان در تلاشند تا قطع صادرات برق ایران به عراق را مشابه اقدام ترکمنستان با ایران بدانند و تاکید می‌کنند ایران برق را به روی عراقی ها می بندد و ترکمن ها گاز را به روی ایران!

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo