مديريت نيروگاه برق آبي ;سنگتوده-1; اعلام کرد، ادعاي مقامات شرکت دولتي برق تاجيک درباره موافقت اين نيروگاه با دريافت بدهي خود از اين شرکت طي دوره اي 9 ساله را رد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo