مهندس كاظمي كيا با بيان اينكه در سند چشم انداز از جمله سياست هايي كه براي سال ۹۵ پيش بيني شده رساندن ميزان تلفات به ۱۰ درصد است خاطر نشان ساخت تحقق اين امر نياز به برنامه ريزي دقيق و كار و تلاش مضاعف دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo