جمعی از نمایندگان مجلس با امضای طوماری خطاب به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار رسیدگی به مطالبات اپراتورهای پست های فشار قوی برق و مشخص شدن وضعیت استخدامی آنها شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo