بررسی شاخص تولید برق در نیروگاه شهید رجایی در سال 94 نشان از رشد 2/1 درصدی انرژی ناخالص واحدهای نیروگاه نسبت به میزان پیش بینی شده در قرارداد تولید برق این شرکت دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo