به گزارش برق نیوز, دكتر مجيد عباسپور در نشست بررسي توافق نامه تغييرات اقليمي پاريس در واحد دانشگاهي گفت: در ايران درصد توليد انرژي هاي تجديدپذير بسيار اندك است؛ به عنوان مثال از حدود 76 هزار مگاوات برق توليدي، تنها 120 مگاوات برق از انرژي هاي تجديدپذير توليد مي شود.

وي با بيان اينكه طبق آمار، ايران با انتشار حدود 590 ميليون تن گاز گلخانه اي، در بين 10 كشور بزرگ توليدكننده گازهاي گلخانه اي قرار دارد، افزود: توجه به تكنولوژي هايي كه با حداقل هزينه بهترين نتيجه را در كاهش اين ميزان انتشار گاز گلخانه اي دارند، بايد اولويت اول در بخش هاي مختلف صنعت، انرژي، حمل ونقل، كشاورزي و ساير بخش ها قرار گيرد.

عباسپور با اشاره به نشست تغييرات اقليم پاريس گفت: موضوع تغييرات اقليم از اهميت ويژه اي برخوردار است، اما نشست تغييرات اقليم پاريس به واسطه اتفاقات تروريستي و مسائل برجام از نگاه ها دور مانده است.

وي با بيان اينكه صندوق پژوهش هاي علمي كشور موضوع تغييرات اقليم را يكي از اولويت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود اعلام كرده است، افزود: اين صندوق از طرح ها و پروژه هايي كه در حوزه تغييرات اقليم صورت مي گيرد، حمايت مي كند.

رئيس انجمن متخصصان محيط زيست ايران ادامه داد: همچنين اين انجمن ارزيابي نيازهاي تكنولوژي با رويكرد تغيير اقليم و آب و هوا را به صورت گسترده و با كمك سازمان هاي مرتبط انجام داده است كه بعد از تأييد مركز همكاري ها و فناوري هاي رياست جمهوري نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

به گفته عباسپور، دانشكده محيط زيست و انرژي اين واحد دانشگاهي، با فعال سازي رشته هاي جديد نظير مديريت ريسك، دكتري GIS و HSE، نمك زدايي كه برخي از آنها براي اولين بار در ايران راه اندازي خواهند شد، گام موثري در ارتقاي علوم مرتبط با محيط زيست برخواهد داشت.

وي با اشاره به واگذاري كرسي انرژي هاي تجديدپذير به واحد علوم و تحقيقات از سوي سازمان يونسكو در سال گذشته، در مورد راه اندازي اين دفتر در اواخر سال گذشته و افتتاح سايت مرتبط با آن به دو زبان انگليسي و فارسي در سال جاري، گفت: فعاليت در حوزه انرژي هاي پاك و تجديدپذير به نوبه خود مي تواند در كاهش تغييرات اقليم تأثير بسزايي داشته باشد و سال جاري زمان اجرايي كردن اهداف و طرح هاي اين حوزه است.

عباسپور از برگزاري مسابقه بين المللي ‘ارائه ايده هاي نوين در حوزه انرژي هاي تجديدپذير’ توسط كرسي انرژي هاي تجديدپذير در واحد علوم و تحقيقات خبر داد و افزود: هدف از برگزاري اين مسابقه، افزايش دانش فني در حوزه هاي مرتبط با انرژي هاي تجديذير و در نتيجه كمك به ارائه راهكار در زمينه تغييرات اقليم است.

رئيس دانشكده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات از برگزاري نشست منطقه اي و كارگاهي دو روزه در روزهاي سوم و چهارم خرداد ماه سال جاري با محوريت چالش هاي حوزه خليج فارس و درياي عمان خبر داد و گفت: اميدوارم نتايج حاصل از برگزاري اين نشست ها بتواند گام موثري در ارائه نظرات و توصيه هاي مهم در راستاي رفع مشكلات زيست محيطي كشور و منطقه باشد.

نشست بررسي توافق نامه تغييرات اقليمي پاريس با همكاري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد و انجمن متخصصان محيط زيست ايران و با حضور مسئولاني از سازمان حفاظت محيط زيست، يونسكو، سازمان ملل متحد و اعضاي انجمن متخصصان محيط زيست ايران، جمعي ديگر از فعالان سازمان هاي مردم نهاد و دانشجويان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo