رئيس دانشكده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه رشد مصرف انرژي در ايران ساليانه بين 8 تا 9 درصد است، افزود: حركت به سمت كاهش مصرف انرژي و جايگزيني انرژي هاي پاك به جاي سوخت هاي فسيلي، تنها با همكاري مردم و سازمان هاي مربوطه امكان پذير مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo