بخش آمار اقتصادی اتحاديه اروپا گزارش کرد؛ مصرف انرژي برق آبي از 31.3 درصد در سال 2000، به 16 درصد و در همین زمان مصرف انرژي خورشيدي از 0.4 درصد در سال 2000 به 6 درصد در سال 2014 رسيده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo