سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت:مواردی که مربوط به برق است باید از سوی وزارت نیرو پی گیری شود بنابراین ورود وزارت نفت به صادرات برق را توجیه پذیر نمی دانیم. طبیعتا ورود وزارت نفت از نظر وزارت نیرو برای صادرات برق توجیه ندارد چرا که وزارت نفت تامین کننده سوخت است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo