مدير امور بهره برداري ناحيه شمالِ شرق شركت برق منطقه اي خوزستان از رفع اشكال در دو ترانسفورماتور برق آسيب ديده در پستهاي برق گتوند و شوشتر خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo