مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری گفت: با اعتباری افزون بر 490 میلیون ریال پروژه رفع حریم زمینها و ساختمانهای مسکونی زوردگان به اتمام رسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo