با نصب آشكار ساز خطا بر روی خطوط فشار متوسط، در هنگام بروز خطا با هشداری كه به مركز دیسپاچینگ ارسال می گردد، محدوده خطای ناشی از اتصالی،‌ خاموشی و…. را مشخص می كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo