مدیرعامل برق منطقه‌ای استان اصفهان گفت: در استان اصفهان به همه روستاها و حتی روستاهای زیر ۲۰ نفر خانوار نیز برق‌رسانی صورت گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo