مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع ;الزام توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر; ، شهرداری تهران ملزم شده تا انواع انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در شهر تهران و در حوزه‌هاي فضاي عمومي، تاسيسات شهري، حوزه ساختمان و حوزه حمل‌ونقل عمومي را توسعه دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo