رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد برق نيروگاه رامين اهواز از روند داخلي سازي يكي از حساسترين قطعات نيروگاهي كشور که ازخروج 120 ميليارد ريال ارز از كشور جلوگيري كردند, خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo