نرم افزار اتوماسیون ملی که برای نخستین بار توسط متخصصان گروه مهام شرق به صورت بومی تهیه شده است با حضور مقامات و مدیران صنعت برق به صورت رسمی رونمایی و معرفی شد. با پیاده سازی این تولید ملی در پستهای فوق توزیع و انتقال، امکان اتوماسیون کلیه پست های برق در کشور فراهم خواهد گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo