بیشترین پیک بار ایران هر ساله در تابستان رخ می دهد. به طوری که بررسی ها نشان می دهد پیک مصرف برق کشور در تابستان حدود دو برابر پیک مصرف پاییز و زمستان است. اما تا کنون در کل تاریخ صنعت برق کشور این مصرف یکبار رکورد خود را با مقدار 52 هزار و 695 مگاوات ثبت کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo