مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در جلسه كميته راهبري طرح جهادي كاهش تلفات كه با حضور مهندس بهنود دبير كميته ملي كاهش تلفات شركت توانير و گودرزي و سفيد مو ناظرين عالي شركت توانير در زمينه كاهش تلفات برگزار شده بود، بر لزوم تعيين اهداف جديد و اجراي پروژه هاي فني جهت كاهش تلفات در توزيع برق استان كرمانشاه تاكيد كرد.

به گزارش برق نیوز، مهندس مرادي مجد مدير عامل شركت در ابتداي اين جلسه ضمن تسليت فرارسيدن اربعين حسيني به معرفي شركت پرداخت و در ادامه به عملكرد مناسب شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در تحقق برنامه هاي كاهش تلفات اشاره كرد و گفت : شركت توزيع برق كرمانشاه در زمان آغاز طرح جهادي با 22 درصد تلفات در بين شركتهاي توزيع رتبه35 ام را داشت كه پس از پايان فاز اول طرح ، ميزان تلفات به 12.2 درصد كاهش يافته است كه به اين ترتيب اين شركت در اكنون در رتبه 25 اين شاخص قرار دارد.

مرادي مجد ، عملكرد شركت از بعد تحقق هدف پيش بيني شده را 95.8 درصد و رتبه شركت را با در نظر گرفتن اين شاخص 14 عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: به لحاظ ميزان تلفات كاهش داده شده اين شركت رتبه پنجم را در بين شركتهاي توزيع به دست آورده است.

وي در ادامه يادآور شد: به جهت افزايش درصد وصول مطالبات در 13 خرداد ماه سالجاري مصادف با نيمه شعبان و با حضور مهندس فلاحتيان معاون محترم وزير نيرو در امور برق و انرژي ، طرح جهادي وصول مطالبات در شركت آغاز شد كه هدف گذاري اين طرح وصول 100 درصدي فروش سالجاري و 50 درصدي وصول معوقات سال گذشته است.

مرادي مجد ضمن اشاره به بدهي مشتركين در تعرفه هاي مختلف ، بيشترين معوقات مربوط به بدهي مشتركين را با 56 درصد به بخش عمومي اعلام كرد و با اشاره به سختي وصول اين دسته از مشتركين، خواستار ورود شركت توانير جهت كمك به وصول بدهي هاي اين ادارات شد .

در ادامه اين جلسه توسط مديران دفاتر برنامه ريزي و بودجه ، مهندسي و نظارت و كارشناس كاهش تلفات شركت گزارشاتي در خصوص تهيه داشبورد مديريتي با توان داخلي در جهت كنترل و پايش 29 شاخص اعلامي از سوي توانير ، عملكرد اعتبارات بند ز ، تبصره 9 قانون بودجه سال 94 و اقدامات اجرايي شركت در حوزه كاهش تلفات ارائه شد.

پس از ارائه گزارش از سوي مسئولين شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه ، مهندس بهنود دبير كميته ملي كاهش تلفات شركت توانير گفت : شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در دو حوزه كاهش تلفات و اجراي GIS به صورت ويژه عمل كرده است .

وي عملكرد شركت در حوزه كاربرد نرم افزار GIS را بسيار موفق خواند و گفت: امروز شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه به عنوان الگو جهت ساير شركتها مطرح است .

بهنود موفقيت شركت در كاهش 10 درصدي تلفات را ماحصل وجود برنامه استراتژيك ، درك اهميت موضوع و فعاليت مضاعف مديران و كاركنان اعلام نمود و ضمن اشاره به كنترل تلفات غير فني در طرح جهادي كاهش تلفات در شركت گفت : كنترل تلفات غير فني كاري سخت و مشكل است و در صورت عدم كنترل و پايش امكان برگشت تلفات غير فني وجود دارد .

بهنود ، هدف پيش بيني شده جهت كاهش تلفات در پايان برنامه ششم توسعه را 5 درصد اعلام نمود و خواستار آن شد كه با استمرار تلاشها ، كنترل تلفات غير فني ، اختصاص اعتبارات مورد نياز و اجراي پروژه هاي فني اين هدف نيز محقق شود.

دبير كميته ملي كاهش تلفات در پايان خواستار آن شد كه اجراي پروژه هاي مرتبط با كاهش تلفات در بخش فني با انجام مطالعات لازم و استفاده از خروجي نرم افزار GIS مورد انجام قرار گيرد .

گفتني است توسط نمايندگان شركت توانير از پروژه هاي مرتبط با كاهش تلفات و اعتبارات بند ز ماده 9 قانون بودجه سال 94 شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه بازديد به عمل آمد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo