ایران یک بازار بزرگ 80 میلیونی و در حال توسعه است که دسترسی بسیار خوبی به بازار 400 میلیون نفری منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد، در زمان حاضر خدمات و تجهیزات ایران در صنعت آب و برق به حدود 40 کشور دنیا صادر می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo