انرژی آزاد شده از این زمین لرزه حدودا بیش از ۹ میلیون برابر قدرت بمب اتمی هیروشیماست. همچنین انرژی آزاد شده از این زمین لرزه برای تأمین برق کل آمریکا برای ۶ سال کافی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo