مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در نشست تقدیر از پرسنل آگاهی شهرستان سنندج نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت شبکه برق استان را قابل توجه دانست و بر تعامل بیشتر نیروی انتظامی و شرکت توزیع برق در جهت کاهش سرقت تجهیزات تأکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo