این دوره با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به منظور آموزش و آگاهسازی مدیران، کارشناسان و تکنیسین های صنایع روز چهارشنبه مورخ 28 بهمن ماه در استان گیلان برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo