به­ منظور یکسان ‌سازی نحوۀ انجام آنالیزهای زیست ‌محیطی در انواع نیروگاه‌ های حرارتی کشور، ;دستورالعمل اجرایی برنامۀ پایش زیست­ محیطی در نیروگاه­ های حرارتی کشور ;توسط سابا و شرکت توانیر تهیه و در اختیار کارشناسان محیط زیست نیروگاه­ ها قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo