به گزارش برق نیوز، به­ منظور یکسان ‌سازی نحوۀ انجام آزمایش ‌ها و آنالیزهای زیست ‌محیطی در انواع نیروگاه‌ های حرارتی کشور، “دستورالعمل اجرایی برنامۀ پایش زیست­ محیطی در نیروگاه­ های حرارتی کشور “توسط سابا و شرکت توانیر تهیه و در اختیار کارشناسان محیط زیست نیروگاه­ ها قرار گرفت و با بهره­ مندی از سامانۀ پایش زیست ‌محیطی نیروگاه ­ها در تارنمای سازمان بهره ­وری انرژی ایران از تمام نیروگاه ‌ها خواسته شد تا با ورود به سایت سابا اقدام به تکمیل و ارسال کاربرگ ‌های پایش زیست ‌محیطی ازطریق سیستم تحت وب نمایند.

این کاربرگ­ های الکترونیکی شامل پایش انواع پساب (صنعتی و بهداشتی)، صدا و آلاینده‌ های خروجی از دودکش نیروگاه ­ها است که در هر کاربرگ پارامترهای مختلف سنجش آلودگی نیز آورده شده است. این کاربرگ ­های الکترونیکی به ­صورت فصلی توسط کارشناسان نیروگاهی تکمیل می­ گردد. دفتر محیط زیست سابا در پایان هر فصل پس از بررسی کاربرگ ­های الکترونیکی ارسالی ازسوی نیروگاه­ ها، نتایج اندازه­ گیری­ ها را با استانداردهای زیست ‌محیطی مقایسه کرده و نتایج به ­دست آمده را به همراه مغایرت ­های موجود، طی گزارش­ های ادواری فصلی به شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت ­های مدیریت تولید برق (نیروگاه­ ها) اعلام می ­دارد.

گزارش­ های تهیه شده بعد از تأیید شرکت تولید نیروی برق حرارتی برروی سامانه قرار می­ گیرد. این گزارشات مبنای خوبی برای مقایسۀ نیروگا ه­ ها و آگاهی از عملکردشان می ­باشد، بدین ترتیب که هر نیروگاه می ­تواند نتایج خود را با نیروگاه مشابه خود مقایسه نماید.

 تاکنون 23 گزارش فصلی تهیه و به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ارسال گردیده است. آخرین گزارش استخراج شده از سامانۀ پایش زیست ­محیطی نیروگاه­ های کشور، مربوط به بهار 1395 می­ باشد، بررسی این اطلاعات نشان می ­دهد مقدار انتشار دی ­اکسید گوگرد (SO2 از خروجی دودکش نیروگاه ­ها نسبت به فصل بهار سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این امر استفاده بیشتر از سوخت گازطبیعی در این صنعت می ­باشد. در این فصل فقط تعداد انگشت شماری از نیروگاه ­ها از سوخت سنگین مازوت استفاده کرده ­اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo