سابا در سی و یکمین نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی برق، پروژه های دریافت جایزۀ جهانی جهانی انرژی سبز در رقابت های انجمن مدیریت سبز اروپا را جهت بازدیدکنندگان به نمایش خواهد گذاشت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo