مديرعامل شركت برق منطقه اي زنجان ، امام جمعه ، فرماندار ، مسئولين و مديران ارشد دستگاه هاي اجرايي شهرستان خرمدره ساختمان جديدالاحداث و خدمات رسان مديريت توزيع برق اين شهرستان در راستاي تسهيل در خدمت رساني به مردم منطقه افتتاح و به بهره برداري رسيد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo