در اشالیم در صحرای نگو در سرزمین های اشغالی اسرائیلی ها بیابانی را پر از آینه کرده اند. 55 هزار اینه در مساحتی به اندازه 400 زمین فوتبال شرایطی است که برای ساخت بلتدترین برج خورشیدی جهان در نظر گرفته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo