بنا به اعلام معاون وزير زيرساخت هاي انرژي و منابع طبيعي ارمنستان، عمليات احداث خط سوم انتقال برق بين ایران و ارمنستان هم اکنون آغاز شده که هدف آن افزايش جريان متقابل برق بين دو کشور است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo