مجری نخستین نیروگاه حرارتی زغالسنگ سوز کشور گفت: شروع ساخت قسمت اصلی این نیروگاه در انتظار اعتبار و اخذ مجوز سرمایه گذاری از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo