رامبلر الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت: نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۶۰ مگاوات در سال ۲۰۱۶ میلادی به بهره برداری رسید و برنامه ریزی کرده ایم تا در سال آینده ظریفت این نیروگاهها به ۱۰۰ مگاوات افزایش یابد.

وی با اشاره به نیاز روسیه برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر گفت: تا سال ۲۰۲۴ میلادی روسیه در نظر داد، نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۶ گیگا وات را به بهره برداری برساند.

در حال حاضر، آلمان، ایتالیا، آمریکا، چین، فرانسه و ژاپن مصرف کنندگان اصلی انرژی خورشیدی هستند. در چند سال گذشته، در مجموع بیش از هشت گیگاوات ایستگاه های خورشیدی جدید در جهان راه اندازی شده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo