معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفت: یک هیات ایرانی به ژاپن سفر کرده است تا قدم نهائی را برای ساخت نیروگاه زباله سوز از سوی یک شرکت ژاپنی در شهرستان آمل بردارد. این شرکت مجوزهای مربوطه را از کشور ژاپن برای سرمایه گذاری در ایران و بویژه آمل اخذ کرده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo