به گفته محقق دانشگاه کاليفرنيا اين دستاورد مي‌تواند به ساخت پنل‌هاي خورشيدي بهتر و دستگاههاي ميکروالکترونيک(تراشه‌) سريع‌تر منجر شود که حامل نيروي بيشتري هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo