برای نخستین بار در کشور به منظور رفع کامل نشتی محصولات احتراق از خروجی بویلر به ورودی دودکش واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی، کانال دود این واحد ساخته و تعویض شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo