دکتر حسين جعفري با اشاره به فرا رسيدن نخستين سالگرد راه اندازي اولين زباله سوز کشور اظهار کرد: زباله سوز آراد کوه تنها زباله سوز کشور است که با ظرفيت 200 تن، سه مگاوات برق در هر روز براي ورود به شبکه تامين مي کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo